SINT PAULUS

 
St. PAULUS

De afdeling Schimmert is opgericht in 1964 onder de naam KBO St. Paulus Schimmert en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie met veel activiteiten op het gebied van inspanning en ontspanning. Tevens geeft zij op diverse gebieden adviezen en ondersteuning.

ORGANISATIE
Het algemeen en het dagelijks bestuur vergaderen 10 tot 11 maal per jaar. Een maal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats.

Voorzitter Frans Soons
045-4041796
famsoons@hetnet.nl
Bekerbaan 41
6333 EJ Schimmert

Secretaris/Penningmeester/Ledenadministratie Chrit Leenders
045-4049121
kboschimmert@gmail.com
Op de Bies 10
6333 BX Schimmert

Bestuurslid Rob Vankan
045-4042217
Vanka122@hotmail.com
Klein Haasdal 52
6333 AL Schimmert

Bestuurslid Annelie Voncken-Blezer
045-4042439.
annelie.voncken-blezer@home.nl
Hoofdstraat 88
6333 BL Schimmert

Bestuurslid Lilly Gidding
045-4041786
l.gidding44@gmail.com
Mareweg 2
6333 BS Schimmert

Bestuurslid Hein Kubben
045-4041786
heinkubben@gmail.com
Mareweg 2
6333 BS Schimmert

Bestuurslid Gerda Limpens
045-4041700
gerda.limpens@home.nl
Op de Bies 13a
6333 BV Schimmert

Bestuurslid Jan Moonen
045-4042125
kittymoonen@home.nl
Rooseveltstraatstraat 46
6333 EE Schimmert

Bestuurslid Bernadette Hoen-Brands
045-4042013
bernadettebrands@yahoo.com
Hoofdstraat 83
6333 BG Schimmert

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur zou zich graag gesteund zien door vrijwilligers. Hebt u tijd en zin neem dan contact op met onze voorzitter: Dhr. Frans Soons.
045-4041796

Terug naar top - Bijgewerkt 01 april 2019

 
kbo vaandel