SINT PAULUS

 
KBO-PCOB

KBO Limburg is dé organisatie in Limburg voor de senior van nu.Een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 35.000 leden. Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving.
Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiën. Tevens biedt de KBO u allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Adres: KBO Limburg, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond.
Tel. 0475-381740, info@kbolimburg.nl,www.kbolimburg.nl

KBO Limburg is verdeeld in 6 regio's. KBO St. Paulus Schimmert valt onder de regio Limburg Zuid waaronder ook de andere KBO afdelingen in de gemeente Beekdaelen vallen.
Onze afdeling is vertegenwoordigd in de regioraad.

Voor details over KBO Schimmert lees verder onder St. Paulus.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordering Gegevensbescherming van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO verwerkt persoonsgegevens.
Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. privacy protocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door KBO. De KBO heeft ook een Aandacht Functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet-en regelgeving coorrdineert.
 

kbo banner logo