SINT PAULUS

 
AANMELDEN


Bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat:
tel. 045-4049121 of per e-mail kboschimmert@gmail.com

Uiteraard kunt u zich ook opgeven bij ieder bestuurslid.

De contributie 2020 bedraagt € 26,00 per jaar, bij voorkeur te voldoen via machtiging tot automatische incasso of bankoverschrijving op
IBAN: NL50 RABO 0146 4109 55 t.n.v. KBO St. Paulus Schimmert.
Bij aanmelding als lid in de loop van het kalenderjaar wordt de contributie naar rato betaald ingaande het kwartaal dat volgt op het kwartaal van aanmelding.

 
kbo vaandel