SINT PAULUS

 
MEDEDELINGEN


In memoriam Hein Kubben
Met grote verslagenheid hebben wij op oudejaarsdag 2022 kennisgenomen van het onverwacht overlijden van ons mede-bestuurslid Hein Kubben. Klik hier voor het in memoriam.

"Nuth beweegt Nuth".
Op verzoek van "Nuth beweegt Nuth"heeft de KBO Afdeling St.Paulus Schimmert in 2018 meegewerkt aan het project "Mee op expeditie". Dit project stond in het kader van meer bewegen.

Door de KBO Afdeling St.Paulus zijn een tweetal projecten geïnitieerd, te weten:
  • Het ontwikkelen van Jeu de Boules activiteiten voor zowel eigen leden als ook voor anderen.
  • Als tweede project is samen met de voetbalclub Schimmert (VVS) het zogenaamde Walking Football ontwikkeld. Inmiddels circa 20 deelnemers.
Aan het project "Mee op expeditie"was een prijs gekoppeld en wel voor het beste en meest innovatieve idee en heeft geresulteerd tot de navolgende uitslag:
  • 1ste prijs Buurtvereniging Grijzegrubben, Jeu de Boules;
  • 2de prijs VVS en KBO Schimmert, Walking Football;
  • 3de prijs KBO Schimmert, Jeu de Boules.
Het hoeft geen betoog dat wij als KBO Afdeling St. Paulus Schimmert bijzonder trots zijn op het behaalde resultaat en hebben ons dan ook als doel gesteld om beide projecten verder vorm en inhoud te geven.

Mede in het kader van het project meer bewegen en het voorkomen van vereenzaming nodigen wij graag iedereen uit om zich aan te sluiten bij een van deze projecten, om niet alleen te komen tot meer bewegen, maar ook tot het samen onder elkaar zijn en het met zijn allen te komen tot meer gezelligheid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. privacy protocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. De KBO-PCOB heeft ook een Aandacht Functionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Het privacy protocol en alle andere informatie die beschikbaar is over AVG kunt u terugvinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg.
Deze informatie kunt u ook opvragen bij de secretaris van de KBO Afdeling St.Paulus Schimmert.


Terug naar boven - Bijgewerkt: 25 februari 2022