SINT PAULUS

 
WELKOM...


Sinds 2018 ben ik voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Schimmert. Op deze site vindt u alle informatie over de KBO, zowel landelijk, de Unie KBO als provinciaal, de KBO-Limburg en over onze eigen KBO-Schimmert, genaamd St.Paulus.
Onze KBO streeft ernaar door belangenbehartiging en het organiseren van diverse activiteiten het welzijn van onze senioren te behartigen.
Sinds enkele jaren streeft men ernaar om senioren zo lang mogelijk thuis te laten functioneren, al dan niet met ondersteuning (mantelzorg, thuiszorg). Via de wet WMO kan/zal de gemeente Nuth (in de toekomst Beekdaelen) ervoor zorgen dat de senioren zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.


Onze KBO heeft ongeveer 220 leden. Naast belangenbehartiging, organiseren wij voor onze leden vele activiteiten om ze zoveel mogelijk bij de maatschappij en samenleving te betrekken, zodat onze ouderen van de kern Schimmert zich gesteund weten door onze vereniging en niet vereenzamen.
Voor verdere informatie over onze activiteiten, klik op de knop Activiteiten.
En misschien tot ziens bij een van onze activiteiten.

Frans Soons
Voorzitter

 


kbo vaandel